top of page
Rosenmetoden Astrologi Samtal Online och i Stockholm med Simone Alonso

Om mig
 

Jag har länge haft en längtan efter verktyg som berör människan både fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. I mitt mötet med Rosenmetoden och Samtalsterapi i Psykosyntes blev denna längtan mött. Sedan jag fann dem har mitt liv förbättrats på ett sätt jag inte trodde var möjligt.

 

Nu vill jag föra vidare allt det fina jag fått och ge andra möjlighet att uppleva mer närvaro, avslappning, inre harmoni, medvetenhet, självempati, glädje och allt annat som är underbart och möjligt att känna i livet.


Hur verksamheten växte fram

Jag började min verksamhet 2004 med fokus på hälsa och välbefinnande. Livet och mitt stora intresse för det mänskliga, känslomässiga och sambandet mellan kropp och själ förde mig vidare till Rosenmetoden och Samtalsterapi i Psykosyntes. Med hjälp av dessa kraftfulla verktyg kom jag i djupare kontakt med mig själv och mitt kall att vägleda andra till kontakt med sig själva och sin innersta sanning, att leva istället för att överleva, att följa sitt hjärta och återknyta till sin helhet. Den medvetenhet jag själv samlat under min egen inre resa använder jag nu för att vägleda andra till ökad medvetenhet, genom närvaro, empati, ord och beröring.

 

Min inre resa
 När jag för över 20 år sedan började min egen inre resa, bestämde jag mig omgående för att vända allt jag varit om om under barndomen till något meningsfullt. Jag bestämde mig för att använda mina livserfarenheter och terapiupplevelser för att hjälpa andra till ett bättre liv. Alla de utmanande situationer jag varit med om i livet och den omfattande terapiresa jag gjort, både privat och under utbildning, har gjort mig till en mer inkännande och träffsäker terapeut med verktyg och förmåga att verkligen kunna hjälpa andra på riktigt.

 

Utbildning
Förutom mina ovärderliga livserfarenheter har jag utbildat mig 3 år till diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes som inkluderar en basutbildning i integrerad psykoterapi med 100 timmar egen terapi. Utöver det har jag en 5 år lång utbildning i Rosenmetoden, en terapeutisk kroppsbehandlingsform som löser upp mentala och emotionella blockeringar, samt tagit en mängd egna behandlingar i samma metod. Jag är även utbildad hälsopedagog.

 

Kurser i  Astrologi (2020)

Dipl. Samtalsterapeut i Psykosyntes (2014-17)

Cert. Rosenterapeut (2009-14) 

Dipl. Hälsopedagog (2001-03)

 

Mitt stora intresse för det känslomässiga och fysiska välbefinnandet, personlig utveckling och det mänskliga generellt gör att jag ständigt fyller på med ny kunskap och utvidgar mitt medvetande för att kunna vara en så närvarande och inkännande terapeut jag kan.

bottom of page